Bli medlem for dyra si skuld

No i desse dager vert medlemsavgifta for 2016 sendt ut – vi får ikkje økonomisk støtte frå det offentlege, så det vi får gjennom medlemsavgifta er gull verdt for oss og dyra. Dersom du ønskjer å støtte oss, ta kontakt på melding eller vakttlf. 45812261.

Medlemsavgift for 2016:
Hovudmedlemskap/støttemedlem: 350,-
Familiemedlemskap (fleire i husstanden): 400,-
Studentmedlemskap: 200,-
Born (-12 år): 100,-

Styret,
Dyrevernlaget Indre Sogn

 

Legg att eit svar