Omsorgsprosjekt i Utladalen på «Sunde Resirk»

I Januar starta Dyrevernlaget eit omsorgsprosjekt der 10 katter vart fanga inn, kastrerte, chippa og behandla. Vi bygde varmehus med fòringsstasjon, og desse villkattane vart satt ut i sine vante omgivelser, med tilgang på varme og mat. Tusen takk til Sunde Resirk for fantastisk godt samarbeid!