Grasrotandel

Vil du gje di støtte til Dyrevernlaget Indre Sogn?

Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk TIpping der du som registrert spelar kan velge å støtte eit lag eller forening – din Grasrotmottakar. Dette medfører ingen ekstra kostnad for deg. Tildelinga av grasrotandelen kjem frå overskuddet hos Norsk Tipping, som i praksis tyder at 5% av innsatsen din går direkte til din Grasrotmottakar som økonomisk støtte. Du kan bli grasrotgivar, og dermed støtte oss i arbeidet vårt, på ein av fylgjande måtar:

  • Send SMS med kodeord GRASROTANDELEN 892867542 til 2020 (tjenesta er gratis)
  • Hos kommisjonær, vårt organisasjonsnummer er 892867542
  • Norsk Tipping sine nettsider
  • Mobilspel

For meir informasjon om Grasrotandelen sjå www.norsk-tipping.no. Her vil du også finne ei oversikt over kor mykje Grasrotandelen genererar for dei enkelte mottakarane.

Tusen takk for støtta!