Ta ansvar!

Kvar sommar skjer det: Kattar vert dumpa og forlatt i forbindelse med ferien. Ta ansvar! Les tidlegare sak frå Sogn Avis her: http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article7340439.ece