Bli medlem for dyra si skuld

No i desse dager vert medlemsavgifta for 2016 sendt ut – vi får ikkje økonomisk støtte frå det offentlege, så det vi får gjennom medlemsavgifta er gull verdt for oss og dyra. Dersom du ønskjer å støtte oss, ta kontakt på melding eller vakttlf. 45812261. Medlemsavgift for 2016: Hovudmedlemskap/støttemedlem: 350,- Familiemedlemskap (fleire i husstanden): 400,- […]